سلام سلام

اینبار دلیل تاخیرمون  خبرهای خوب خوبه.

خاله طاهره و خاله  فرشته همراه باباجون از ایران اومدن خونمون و ما همش مشغول گردش و سفرهای کوتاه و خریدیم.

به زودی میایم با کلی خاطرات خوب.

دوستتون داریم خیلی زیاد