امروز شنبه بود. مامانی و من و بابا جونم زندایی و صبا رو بردیم گذاشتیم تو یه مرکز خرید و خودمونم رفتیم سوپرمارکت که مامانم خریداشو بکنه و بعد هم برگشتیم خونه. امروز اولین ناهار سه نفریمونو با هم خوردیم. عصری هم باباجون رفت زندایی اینا رو آورد خونه. بعدش هم عمو محسن با زنعمو سونیا اومدن دیدن من. برامم یه نی نی تاب هدیه آوردن که خیلی خوشگله.

Image and video hosting by TinyPic