سلام. امشب فقط چند تا عکس امتحانی می ذاریم تا فردا مامانم براتون بنویسه.

Image and video hosting by TinyPic

 پویان فوتبالی

Image and video hosting by TinyPic

 پویان متبسم

Image and video hosting by TinyPic

 الهی مامان قربون این خنده هات بره

Image and video hosting by TinyPic

 تیپ اسپرت بهم میاد؟؟