سلام با کلی شرمندگی.

خیلی دیر شد بخشید آخه سایت تاینی پیک تو ایران ف*ی*ل*ت*ر*ه و من سعی کردم تو سایتهای دیگه امتحان کنم و نشد. خیلی عکسها رو کوچیک می کنن. خلاصه مجبور شدم از Picturetrail استفاده کنم. فقط یه توضیحاتی هم بدم. پویان تازگی خیلی علاقه پیدا کرده پا تو کفش بزرگترا کنه بیشترم کفشای باباجونشو می پوشه اما تو این عکسش که مثل گربه چکمه پوشه چکمه های مامانی رو پوشیده این آقا کلی هم باهاش راه رفته.

عکسی که داره کلیپهای آندیا جونو نگاه می کنه دارید که؟ نیشخند

یه عکس هم با لئا خواهرش داره که جهت روشن شدن اذهان عرض کنیم این خواهرا از همسر قبلی باباجون هستن و با مادرشون زندگی می کنن. پویان هر دو هفته یه بار می بینتشون و کلی هم باهاشون حال می کنه.

از کلاه به سر گذاشتناش تو خونه خودش تو پست قبلی براتون گفته گاهی هم دو تا دو تا. یه فلوت برای تمرین دمیدن براش خریدم که خیلی قشنگ صداشو در میاره اما با کلاه و فلوت که شبیه نی لبکه شکل چوپونا می شه و کلی فضای خونمونو روستیک می کنه و حال می کنیم باهاش. از عشقش به حموم زیاد گفتم یه عکس عد از حمومش داره و آخرین عکس هم تقدیم می کنم به مریم جون مامان مهدیار موش کوچولو. این عکسو تو سفر اخیرمون به تهران مهدیار جون از من و مامانش گرفته.

کلمات جدید که پویان یاد گرفته:
گچال : یخچال
گاشی: قاشق
پیچ : پیچ
بوخخخ : بخون
بخوی : بخور
شبال : شلوار

تازگیا دقت که می کنم می بینم وقتی سی دی رنگین کمانو می بینه با خیلی از شعراش همراهی می کنه و بعضی کلماتو باهاش تکرار می کنه مخصوصا اونی که می گه با پایم دنیا را می گردم پا می شه و عین تصویر پاهاشو  می کوبه زمین و هی می گه پا پا پا.

 دیشبم یه شیرین کاری یاد گرفته اونم اینه که تا باباجون بهش می گه آواز بخون شروع می کنه به زمزمه: لالالالا...

وقتی هم سرش به جایی می خوره فوری می گه آخخخخخخ.ناراحت و فقط هم با بوس بوس مامان و بابا در محل ضرب دیده رضایت می ده و فراموشش می کنه.